Frp jobber for å fjerne flypassasjeravgiften

Fremskrittspartiet vil jobbe for å fjerne flypassasjeravgiften i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, i håp om å sikre fortsatt drift ved flyplassen på Rygge.

Foto: Scanpix
Politikk

En enstemmig stortingsgruppe stiller seg bak standpunktet, bekrefter Østfold-representant Erlend Wiborg (Frp) overfor NTB.– Det viktigste for oss er å redde fortsatt drift ved Moss Lufthavn Rygge. Det kan skje gjennom å fjerne flypassasjeravgiften, ved å endre avgiften eller å se på rammevilkårene for private flyplasser i Norge, sier Wiborg.Nasjonal betydningWiborg sier at han og partikollega og østfolding Ulf Leirstein har jobbet en stund med saken.– Men jeg vil understreke at dette ikke kun er en lokalsak, men en sak av nasjonal betydning. For det første er 1.000 arbeidsplasser et vesentlig antall. Dessuten er det viktig å sikre at det statlig eide Avinor får privat konkurranse fra privat eide flyplasser, sier Wiborg.NødklausulPå spørsmål om dette er en erkjennelse av at det gikk for raskt da flypassasjeravgiften ble forhandlet inn i statsbudsjettet, sier Wiborg at avgiften ble tatt inn med en klausul om å vurdere den på nytt dersom den skulle vise seg å få vesentlige uheldige konsekvenser.– Med styrevedtaket om å avvikle dersom Ryanair gjør alvor av å legge ned basen på Rygge, mener jeg at vi har fått et klart svar på det punktet, sier Wiborg til NTB.Tror ikke på RyanairTidligere onsdag sa finansminister og Frp-leder Siv Jensen (Frp) i Stortingets spørretime at hun ikke tror på at det er flypassasjeravgiften som er grunnen til at Ryanair dropper Rygge.– I dette tilfellet handler det om at Ryanair ikke lenger ønsker å benytte seg av Rygge flyplass. De sier det er på grunn av avgiften, men det ser altså ikke ut å hindre dem i å bruke andre flyplasser i Norge, sa hun.Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi er svært ordknapp.– Jeg kommenterer ikke pågående forhandlinger, sier han til Dagsavisen, som først meldte om vedtaket i Frps stortingsgruppe.

flypassasjeravgift
rygge
frp
ryanair