Fysiker kler av hele klimapanelet

Her kler tilsynelatende fysikeren og klimarealisten Stein Bergsmark klimapanelet og klimafantastene nakne.

Politikk

Ekstern lenke til YouTube Fysiker Stein Bergsmark var inntil i fjor leder for studieprogrammene i fornybar energi ved Universitetet i Agder.Han fikk et råd om ikke å fremføre sine klimasynspunkter før han ble pensjonert, og det rådet fulgte han.Dette er foredraget som også var klimarealisten Stein Bergsmarks avslutningsforelesning ved UiA. Foredraget sies å være et resultat av flere års klimastudier.Se også denne videon fra YouTube , der en av de «avkledte forskerne», Bjørn Samset, besvarer en del av innvendingene og spørsmålene til Bergsmark.FNs klimapanel

klimaendringene
klimaforliket
klimakvoter
klimapanelet
klimaplan
stein bergsmark
klimarealistene
co2
co2-utslipp
FNs klimapanel
FNs klimamål
Nyheter
Politikk