LO krever oljeskattekutt

LO legger nå frem tiltak de mener kan gå opp aktiviteten i oljeindustrien.

Politikk

Oljeselskapene må få skattekutt i krisetiden. LO hevder to konkrete kutt kan få fortgang i utbygginger og redde arbeidsplasser, skriver Dagens Næringsliv.- Vi foreslår dette som en midlertidig lettelse og et motkonjunkturtiltak. Avgrensningen burde være på en sånn måte at oljeselskapene får en hurtigløpspremie. Ordningen kunne eksempelvis gjelde ut 2016 og 2017. Da ville en fremskynde prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme og samtidig har rimelige forutsetninger om fremtidig pris, sier LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen.Kuttene som foreslås er ifølge avisen at avskrivningstiden for oljeinvesteringer reduseres fra seks til tre år. Det innebærer at oljeselskapene mye raskere får tilbake pengene de putter inn i utbygginger, noe som bedrer lønnsomheten kraftig.Alternativt kan den såkalte friinntekten oppjusteres, gjerne til det nivået den var på før Stoltenberg-regjeringen strammet den til i 2013.Gabrielsen mener tiltaket er svært målrettet, ikke påvirker oljepengebruken og vil øke skattegrunnlaget på sikt.- Oslo Economics gjorde en analyse ifjor. Undersøkelsen identifiserte 22 prosjekter som var samfunnsøkonomisk lønnsomme, men som sannsynligvis ikke ville bli gjennomført nå. Mange er tidskritiske prosjekter, ikke nye prosjekter som vil bli gjennomført før eller siden uansett, påpeker han overfor DN.

oljeindustrien
LO
hans-christian gabrielsen
Nyheter
Politikk
Energi