Også i tidligere undersøkelser har Ap vært det klart dominerende partiet blant innvandrere med norsk statsborgerskap og norskfødte med innvandrerforeldre. Ap-oppslutningen er på 57 og 62 prosent i de to velgergruppene, mens partiet totalt fikk 33 prosent i kommunevalget, viser .Blant andre og tredjegenerasjons innvandrere var det bare 1 prosent som stemte på Fremskrittspartiet eller Senterpartiet. Frp og Sp fikk 9 og 8 prosent oppslutning totalt. Høyre samlet 23 prosent av alle velgerne, men 13 prosent blant norskfødte med innvandrerforeldre. (©NTB)