– Å signere er bra, men å ratifisere er bedre, sier Frankrikes president François Hollande.Han understreket at avtalen ikke vil være gyldig med mindre minst 55 land, som står for minst 55 prosent av de globale klimautslippene, ratifiserer den.Så langt har 17 stater, de fleste av dem små øyer og lavtliggende land som er spesielt sårbare om havet skulle stige, sagt endelig ja til avtalen.Hollande oppfordrer andre europeiske land til å følge Frankrikes eksempel før utgangen av året.– USA kommer til å ratifisere avtalen i løpet av dette året, og vi skal samarbeide for å få avtalen gyldig så fort som mulig, sa USA utenriksminister John Kerry, som er på norgesbesøk og drar til Svalbard torsdag.Etter Kina er USA det landet i verden som slipper ut mest forurensning.Et enstemmig Storting samtykket tirsdag i ratifikasjon av Parisavtalen, men selve ratifikasjonen kan tidligst finne sted mandag 20. juni. (©NTB)