Tre nye meningsmålinger viser at støtten til Donald Trump har falt betydelig blant den amerikanske befolkningen.Hele 70 prosent av den amerikanske befolkningen uttalte at de er negative til den republikanske presidentkandidaten, ifølge en undersøkelse gjennomført av Washington Post.Dette er det høyeste tallet siden hans kampanje begynte.I en undersøkelse gjennomført av Bloomberg kommer det frem at Hillary Clinton leder med hele 12 prosentpoeng over Donald Trump.Samtidig mener hele 55 prosent at de aldri vil stemme på den republikanske presidentkandidaten.I tillegg til overnevnte viser en undersøkelse av CBS at 51 prosent av den amerikanske befolkningen er sterkt uenig i Trump sin uttalelser i etterkant av Orlando-massakren.Mens 57 prosent mener amerikanske våpenlover burde bli innstrammet, mener kun 31 prosent at USA burde innføre midlertidige begrensninger for muslimer.Det kan virke som at hans lite korrekte uttalelser omsider begynner å ta han igjen, skriver Financial Times.