Lovfestet rett til sykehjemsplass, forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen samt endring av investeringstilskuddet til nye sykehjemsplasser.Alt hadde blitt lagt i skuffen om det var opp til Ap.– Regjeringens prioriteringer har bundet opp store ressurser og utmerket seg ved å møte kraftig motstand fra høringsinstanser og kommuner, sier partiets eldrepolitiske talskvinne Tove Karoline Knutsen til NTB.Går imotKnutsen mener regjeringens forslag om lovfesting av retten til sykehjemsplass bidrar til å svekke dagens lovgiving snarere enn å styrke den.– Attpåtil lures folk til å tro at man har personlige rettigheter som lovforslaget ikke gir, sier hun.Forsøket med statlig finansiering av eldreomsorgen har Ap kritisert en rekke ganger, først og fremst fordi partiet mener ordningen svekker kommunenes omsorgsbudsjetter.– Kommuner som opprinnelig skulle være med i forsøket, har flyktet hals over hode. Nå står kun 6 av 18 igjen, sier Knutsen.Den rødgrønne regjeringen måtte tåle kritikk for tempoet i bygging av nye sykehjemsplasser mellom 2005 og 2013. Nå vil dagens regjering endre investeringstilskuddet slik at kommunene ikke lenger kan søke om tilskudd til renovering, men kun til å bygge nytt.– Argumentet til helseministeren er at dette vil føre til flere plasser. Men når kommunene bare skal bygge nytt, vil gamle plasser bli faset ut, og da er man jo like langt, sier Knutsen.– TafattFor to uker siden tok Fremskrittspartiets selverklærte eldregeneral Bård Hoksrud et kraftig oppgjør med Aps eldrepolitikk i opposisjon.I et intervju med NTB anklaget han partiet for tafatthet og viste til at Ap på tre år kun hadde fremmet to representantforslag om eldreomsorg.– Det er kun kritikk og null politikk. Arbeiderpartiet bruker opposisjonsrollen sin på en merkelig måte, sa Hoksrud.Knutsen avviser kritikken. På spørsmål om hva Ap vil med eldrepolitikken, viser hun blant annet til at partiet vil øremerke et sektortilskudd til eldreomsorg, sørge for flere heldøgns omsorgsplasser og satse på velferdsteknologi og styrking av hjemmetjenestene.– I tillegg vil vi ha en tillitsreform i helsetjenesten, der de som jobber på gulvet vises mer tillit, og brukerne i større grad kan bestemme over hverdagen sin, sier hun.Ap vil også satse mer på kulturelle opplevelser og aktivitet for eldre samt jobbe for flere hele stillinger innen pleie og omsorg. (©NTB)