Langtidsplanen blir lagt fram av statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og Frps nestleder Per Sandberg fredag klokken 12, men allerede nå kan altså viderebringe noen av hovedtrekkene i planen.Planen tar utgangspunkt i forsvarssjefens fagmilitære råd som ble lagt fram i september i fjor, men inneholder flere avvik.I langtidsplanen er NATO-satsing et nøkkelord, og flere kilder sier til avisen at den altoverskyggende hovedoppgaven til det norske forsvaret vil være å holde NATOs nordflanke og ha kontroll på Russlands aktivitet i nordområdene, i Barentshavet og Norskehavet.For å sikre at allierte styrker kommer Norge til unnsetning i en krisesituasjon, retter forsvarsplanen økt oppmerksomhet mot behovene Norge kan dekke i NATO-samarbeidet – som kampfly, hærstyrker, spesialsoldater og andre såkalte nisjekapasiteter.VG skriver videre at Kystjegerkommandoen i Harstad blir foreslått lagt ned i sin nåværende form. Flere av dagens militærleirer og – anlegg forsvinner, men Kystvaktens base på Sortland beholdes. Det blir kutt i stabs- og støttefunksjoner, de seks Orion-flyene skal erstattes med nye maritime patruljefly, og ikke minst skal fire til seks nye ubåter være i drift tidlig på 2020-tallet. (©NTB)