Forsvaret skal spare 40 milliarder

Den nye langtidsplanen for Forsvaret innebærer en innsparing som vil frigjøre 40 milliarder kroner over en periode på 20 år.

Mats Tveraaen
Politikk

I forslaget til langtidsplan ønsker regjeringen at det gjennom innsparing, endret personellstruktur og effektivisering skal frigjøres i underkant av 2,5 milliarder kroner allerede innen utgangen av 2020.Over en periode på 20 år blir dette om lag 40 milliarder kroner.– Kostnader som påløper i gjennomføringen av å frigjøre disse midlene må trekkes fra, og er beregnet til samlet om lag 2 milliarder kroner. Dette er i hovedsak personellrelaterte omstillingskostnader, som inkluderer kostnader til nødvendig nedbemanning, heter det. (©NTB)

forsvaret
Nyheter
Politikk