I forslaget tilønsker regjeringen at det gjennom innsparing, endret personellstruktur og effektivisering skal frigjøres i underkant av 2,5 milliarder kroner allerede innen utgangen av 2020.Over en periode på 20 år blir dette om lag 40 milliarder kroner.– Kostnader som påløper i gjennomføringen av å frigjøre disse midlene må trekkes fra, og er beregnet til samlet om lag 2 milliarder kroner. Dette er i hovedsak personellrelaterte omstillingskostnader, som inkluderer kostnader til nødvendig nedbemanning, heter det. (©NTB)