Innspurt i forhandlingene om Oslopakken

Fra E18 gjennom Vestfold. Foto: Scanpix

Det er enighet om å gå i gang med en utvidelse av deler av motorveien mellom Asker og Oslo i forhandlingene om Oslopakke 3, etter det NTB erfarer.

Økte bompenger med påslag i rushtiden på E18 og ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum er blant elementene som også er i ferd med å komme på plass.Opprinnelig var det foreslått å bygge ut 4,5 kilometer med motorvei i den såkalte Vestkorridoren. Men etter det NTB får opplyst fra kilder nær forhandlingene, blir det i første omgang bygget ut kun 1,5 kilometer på strekningen mellom Lysaker og Strand. Det blir også færre felt enn opprinnelig planlagt.Avtalen skal etter planen signeres søndag eller mandag, ifølge VG.Forhandlingene mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket er i innspurten, en måned på overtid.– Det er planlagt et nytt møte søndag. Fortsatt er det detaljer som gjenstår, men vi er ganske nær en avtale nå, sier en kilde nær forhandlingene til NTB.Sterk MDG-motstandPartene har ikke kommet til enighet om utbyggingen av resten av motorveistrekningen mellom Asker og Oslo. Her er man «enige om å være uenige», får NTB opplyst, og spørsmålet vil bli tatt opp igjen i senere forhandlinger.Andre kilder hevder imidlertid at dette kun betyr at denne strekningen, som omfatter Høviktunellen, er utsatt er til neste utbyggingsfase, som er planlagt fra rundt 2022. Ettersom partene fra før har lagt et løp med forhandlinger hvert fjerde år, betyr det at den neste utbyggingen vil være gjenstand for en ny dragkamp. Men dersom man ikke kommer til enighet, ligger tidligere avtaler til grunn, ifølge en kilde. Det vil bety at alle de 20 kilometerne mellom Asker og Oslo vil bli bygget ut.Utbygging av veistrekningen har vært viktig for Akershus, mens Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har vært en sterk motstander mot å bygge ut mer motorvei. Etter forhandlinger de siste dagene er partene nå blitt enige om et kompromiss.MDG skal ha fått gjennomslag for å redusere antall felt inn mot Oslo fra tre felt, slik Statens vegvesen har foreslått, til i hovedsak to, skriver VGSom en del av avtalen er partene enige om at biltrafikken skal reduseres med 15 prosent de neste 3-4 åreneLønnsommeFinansiering av ny sentrumstunnel med T-banen mellom Majorstuen og Bryn er blant elementene som ligger an til å komme på plass. Det samme gjelder finansiering av Fornebubanen.Begge baneutbyggingene blir omtalt som samfunnsøkonomisk lønnsomme.Ny sentrumstunnel er tidligere kostnadsberegnet til 16 milliarder kroner, mens prisen for Fornebubanen er anslått til 10 milliarder kroner.Nye bompriserPrisen for å passere bompengestasjonene på E18 er etter det NTB får opplyst ennå ikke spikret helt i detalj. Men ifølge TV 2 ligger det an til at taksten for å kjøre bil gjennom bomringen rundt Oslo vil øke fra dagens 32 kroner til 43 kroner for bensinbiler og 48 kroner for dieselbiler.I tillegg kan det gå mot enighet om en ekstra avgift i rushtiden, får NTB opplyst.Ifølge TV 2 er det snakk om et påslag på 10 kroner.Dessuten kan ekstraavgiften på 16 kroner for bilister vestfra på vei inn til Oslo bli stående.– Det er klart det blir et ordentlig påslag, det er det nødt til å bli, men vi er nødt til å være realistiske også, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), til TV 2.