Kulturdepartementet foreslår endring i knockoutforskriften

Kulturdepartementet sendte torsdag ut et forslag om endringer i knockoutforskriften på høring slik Norges Profesjonelle Bokseforbund (NPBF) etterlyste forrige uke.

Scanpix
Politikk

Den såkalte knockoutforskriften gjør det svært vanskelig å arrangere stevner på tradisjonelt vis i Norge. Forslaget fra departementet går på å endre karantenebestemmelsene og øke kamplengde og aldersgrense.– Regjeringen ønsker å legge til rette for proffboksing i Norge. Endringene vi nå foreslår, vil gjøre det lettere og mer ubyråkratisk å utøve proffboksing og annen kampaktivitet som tillater knockout, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i en pressemelding.Fikk svarDette forslaget samsvarer med det presidenten i NPBF etterlyser for å kunne arrangere det første proffstevnet på norsk jord.– Knockoutforskriften må endres. For at det skal bli proffstevner i Norge, må forskriften endres når det gjelder antall runder som skal tillates, altså kamplengde. Det må også finnes en ordning med tanke på finansieringen av antidopingarbeidet, slik at dette ikke blir for kostbart for arrangører eller boksere, sa president i NPBF Leidulf Gravråk til NTB forrige tirsdag.Torsdag fikk altså forbundspresidenten svar på tiltale fra Kulturdepartementet.Kulturdepartementet sender nå forslagene på høring.Dette er endringene:§ 7. Karantenebestemmelser: Ny karantenebestemmelse for utøvere som deltar i kamp med effektiv kamptid 12 minutter eller mer.§ 8. Kamplengde: Øke maksimal effektiv kamptid per døgn per utøver til 36 minutter. Fastsette maksimal kamptid for en utøver per år.§ 10. Aldersgrense: Øvre aldersgrense heves til 40 år. (©NTB)

linda hofstad helleland
boksing
knockoutloven
Nyheter
Politikk