Stortinget debatterte fredag innstramminger i norsk innvandrings- og asylpolitikk.– Jeg har de siste dagene vært opptatt av å vise til at det er synd at Ap har gjort en kuvending i innvandringspolitikken, sa Listhaug.– Man sto tidligere i veldig mange saker sammen med Frp og Høyre for å stramme inn og føre en stø kurs. Dessverre har man i den senere tid sett at det har vært mye vingling, forskjellige signaler, og at man har gått i retning av at man dessverre ikke støtter viktige innstrammingsforslag, sa statsråden.Regjeringen får ikke flertall for sine forslag om økt midlertidighet og strengere krav til familiegjenforening.– Aps familiegjenforeningsforslag vil innebære en større innvandring til Norge enn regjeringens forslag, sa Listhaug.– Norge er et svært attraktivt land for enslige mindreårige asylsøkere, i hovedsak gutter. Flertallet bidrar til at familier fremdeles vil finne det like attraktivt å sende barna sine på en potensiell livsfarlig reise til Europa og Norge i hendene på menneskesmuglere.- Asylforliket har raknetSV står utenfor asylforliket på Stortinget og er godt fornøyd med at flere av regjeringens forslag til innstramminger i asylpolitikken ikke får tilslutning.– I dag er vi glad for at forliket har raknet, for at de verste forslagene ikke blir vedtatt og for at regjeringen går på et sviende nederlag, sa SVs innvandringspolitiske talskvinne Karin Andersen.– Men jeg klarer ikke å være glad, fordi regjeringen er handlingslammet i det å kunne ta internasjonale initiativ for å beskytte mennesker som flykter for livet sitt, sa hun.Andersen understreket at SV har støttet flere innstramminger, men gått mot forslag som partiet mener vil ødelegge for integreringen og straffe mennesker som har flyktet fra krig og er skilt fra familiene sine.– Norge har en streng asyl- og flyktningpolitikk fra før, sa hun. (©NTB)