Lotteritilsynet varsler reaksjoner mot spillambassadører

Lotteritilsynet sier det vil gå hardere til verks overfor bloggere og andre kjendiser som fremmer utenlandske spilleselskaper.

Foto. Scanpix

– Vi skal nå gå lenger enn vi har gjort tidligere for å få folk til å forstå hva som er lov og ikke lov, sier direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet til Aftenposten. Tilsynet er spesielt ute etter å stanse dem som bryter markedsføringsforbudet for slike spill. Hamar utelukker ikke reaksjoner mot enkeltpersoner som blir brukt som spillambassadører for utenlandske selskaper.Det vil i første omgang være snakk om pålegg om å stanse ulovlig virksomhet, noe som kan følges opp med tvangsmulkt. I verste fall kan brudd på bestemmelsene i pengespilloven straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder.– Vi vil gå etter alle som markedsfører disse selskapene i Norge. Hittil i år har vi stengt 40 nettsider på grunn av reklame. Dette arbeidet intensiveres nå, sier Hamar til VG. Samtidig vedgår han at mye av markedsføringen er «i en gråsone mot det ulovlige». Spillene det er snakk om har ikke løyve til å tilby sine tjenester i Norge, men mye av markedsføringen skjer på nettet eller fra utlandet.Artisten Tone Damli er en av de mest profilerte spillambassadørene, men verken hun eller managementselskapet ønsker å kommentere uttalelsene fra tilsynet. (©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker