En av årsakene til ulykken var manglende barrierer som kan stanse løpske togvogner, skriver . Jernbaneverket lovet å ha sporsperrer på plass i august 2013, men da Statens jernbanetilsyn kom på uanmeldt kontroll halvannet år senere, var de fortsatt ikke satt i drift– Jeg synes det er alvorlig. Det er sterkt beklagelig at vi ikke har gjennomført alle de tiltakene vi hadde planlagt for å redusere risikoen for at vi skulle få hendelser som den på Sjursøya, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger til avisen.Sporsperrene var på plass under to uker etter tilsynets kontroll. Direktør i jernbanetilsynet, Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, ser likevel alvorlig på at feilen ikke ble rettet opp før.– Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at det ble ordnet umiddelbart fordi tilsynet kom på kontroll. Når Jernbaneverket har lagt en plan, og det flere år senere ennå ikke er gjennomført, er det enten noe som er gått i glemmeboken eller er blitt nedprioritert, sier Reiersøl-Johnsen.Enger påpeker at alle tiltakene på Alnabru, der de 16 godsvognene startet den ukontrollerte ferden mot Sjursøya, nå er gjennomført. (©NTB)