Fartøyet Ilja Muromets, som er bygget på et verft i St. Petersburg, ble sjøsatt fredag.– I 2017 skal isbryteren slutte seg til Nordflåten for å ivareta våre prioriteringer, sier admiral Igor Zvaritsj i Russlands marine. Russiske myndigheter har definert Arktis som et område med høyeste prioritet som følge av stor ressursrikdom og dets strategiske betydning. I fjor la Russland ned krav om kontroll over store områder i Arktis, blant annet Nordpolen, og landet satser stort på å bygge militær infrastruktur i området.
Mer olje – mindre is
Byggingen av isbryteren tolkes som et tegn på økt russisk interesse for Arktis. I likhet med Norge, USA, Kina og en rekke andre land har Russland i senere år blitt mer opptatt av mulighetene og ressursene som befinner seg lengst nord på kloden. Hovedårsaken er sjøisen som trekker seg tilbake, noe som gjør skipsfart og utnytting av ressurser, blant annet oljeutvinning, enklere. Så langt i år har is-arealet vært det laveste som noen gang er målt. En viktig årsak til at isen krymper, er global oppvarming, som blant annet skyldes forbrenning av olje.