Solberg: – Brexit kan bety en svekket verden

Erna Solberg (H) frykter at Europa vil bli mer nasjonalistisk dersom Storbritannia forlater EU.

Politikk

Torsdag skal den britiske befolkningen si ja eller nei på spørsmål om de ønsker å forlate EU eller ikke.– Et svekket EU, et mer oppsplittet Europa, et mer nasjonalistisk Europa, vil bety at vår økonomiske situasjon kommer bil å bli vanskeligere i Europa, sier Erna Solberg til NRK.Solberg sier at dersom Storbritannia velger å tre ut av unionen, betyr det at Europa blir mer splittet og fragmentert, og at vi får et svakere Europa og dermed en svakere verden.– En verden der vi har blitt mer og mer avhengig av å løse ting i fellesskap, så er det å bygge ned fellesskapsinstitusjoner faktisk farlig, sier Solberg. (©NTB)

brexit
erna solberg
Nyheter
Politikk