I åpningstale tirsdag morgen understreket Solberg at bevaring av tropisk skog er viktig både i kampen mot klimaendringene og for global bærekraft.– I siste instans er dette et avgjørende bidrag til menneskehetens framtid, sa statsministeren.Hun mener den nye klimaavtalen fra Paris ble mer ambisiøs enn noen hadde forventet på forhånd. Det er svært gledelig at avtalen anerkjenner skogenes betydning for å stabilisere jordas klima, mener Solberg.Over 500 representanter for regjeringer, bedrifter, organisasjoner, forskningsinstitusjoner og urfolksgrupper deltar på konferansen Oslo REDD Exchange tirsdag og onsdag. (©NTB)