Med stortingsvedtaket på plass er siste hinder ryddet av veien for den formelle norske ratifikasjonen av Parisavtalen. Selve ratifikasjonen kan tidligst finne sted mandag 20. juni, opplyser Klima- og miljødepartementet.Norge har ligget i skarp konkurranse med Frankrike om å bli første industriland og 18. land totalt som ratifiserer avtalen. I Frankrike skal president François Hollande sørge for endelig ratifikasjon av avtalen allerede onsdag denne uka – noe som i så fall vil bety at Norge blir slått på målstreken.Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) undertegnet Parisavtalen på vegne av Norge ved FNs hovedkvarter i New York 22. april. Der var også 174 andre land på plass for å undertegne.Men underskriftene er ikke nok i seg selv. Parisavtalen trer først i kraft når 55 land som til sammen representerer minst 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser, har ratifisert den.En rekke andre land har lovet å ratifisere avtalen i løpet av året, deriblant både Kina og USA, de to landene i verden med størst klimautslipp.De få landene som har ratifisert så langt, står for en helt marginal andel av de globale klimautslippene. (©NTB)