– Her forteller Stortinget statsråden at det bør være større begrensninger på muligheten til å flytte kvoter fra små til store båter. Vi gir statsråden en mulighet til å justere kursen, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.SV fikk gjennomslag for å hastebehandle sitt representantforslag, og tirsdag forelå innstillingen fra næringskomiteen.Der ber Stortinget regjeringen vurdere å implementere forslag fra Fiskarlaget og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Dette forslaget innebærer nettopp at regjeringen bedre må ivareta hensynet til de mindre fiskefartøyene.Stortinget behandler saken onsdag.Torgeir Knag Fylkesnes (SV) jubler for komiteens innstilling.– Fiskeriminister Sandberg prøvde å gi bort fisken vår til de rikeste rederne. I dag stanset Stortinget ham, sier han.– Dette er en etterlengtet seier og markerer et vendepunkt i kampen for at fisken tilhører folket og skal komme kystsamfunnene til gode, mener Fylkesnes.Han har tidligere vist til at det første Sandberg gjorde som statsråd, var å innføre en instruks som gjorde det enkelt å flytte fiskekvoter fra små båter til store. Det har ifølge SV-politikeren ført til at de store aktørene spiser de små.Eidesen-utvalgets rapport blir trolig behandlet en gang neste vår. Det regjeringsoppnevnte utvalget skal gjennomgå fiskekvotesystemet og komme med sine anbefalinger rundt jul. (©NTB)