Tallene kommer fra Nationens distriktsbarometer, som også ser på hvor fornøyd eller misfornøyd de ulike partienes velgere er.– Det er hyggelig at så mange generelt føler at regjeringen gjør det bra. Det er alltid sånn at juni-ukene er litt tøffe for regjeringen med mange saker som kan være vanskelige i Stortinget. Men det er hyggelig å få en sånn tilbakemelding. Jeg føler vi har hatt god støtte, sier statsminister Erna Solberg (H).Ikke overraskende er Høyres og Frps velgere mest fornøyd, mens Ap- og Sp-velgere er de som i minst grad synes regjeringen fremstår som bra – i hvert fall blant de velgergruppene det oppgis separate tall for.Også de som stemmer på støttepartiene Venstre og KrF er mer positive enn negative, noe som gleder Solberg.– Det er særlig hyggelig før et år der disse partiene skal beslutte hva de skal gjøre inn mot valget. Vi jobber først og fremst med å skape god politikk i fellesskap mellom de fire partiene. Alle partiene skal føle at de får mer igjen ved å delta i samarbeidet.Felles for alle partiene som ikke sitter i regjeringen, er at svært mange av velgerne deres lander på alternativet «både og». Hele 50-prosent av KrF-velgerne velger det svaralternativet, og blant Ap-, Sp- og Venstre-velgerne lander 34-40 prosent midt på treet. Totalt svarer 31 prosent «både og» i undersøkelsen, som er gjennomført av Sentio. (©NTB)