Investorer mener universitetene forsyner seg for mye av sine oppstarts­bedrifter. Kunnskaps­minister Torbjørn Røe Isaksen vil ha klarhet, skriver Dagens Næringsliv.Norske universiteter har rett på inntil to tredjedeler av sine ansattes oppfinnelser, og kan kreve store eierandeler hvis deres forskere vil skape bedrifter basert på egen forskning. Ifølge kommersialiseringsforsker Scott Shane vil det å kreve for mye vil senke sjansen for suksess kraftig.- Når jeg er ute og snakker med kommersialiseringsmiljøer handler diskusjonen først og fremst om å skaffe kapital, og da er det høyst relevant å høre hva de sier i investormiljøene, sier Røe Isaksen til avisen.Han mener det er viktig at universitetene får incentiver til å drive dette arbeidet, men understreker at det sentrale er arbeidsplasser, ikke at universitetene skal tjene mye penger på aksjer.-  Dette er et rent pragmatisk spørsmål. Formålet er at de skal kommersialisere mer, og da må vi finne hvilke virkemidler som gir best resultat, sier han til DN.