Flere innvandrere dropper valg i Danmark

Stadig flere innvandrere og annengenerasjonsinnvandrere har valgt å bli hjemme ved danske valg, viser en ny studie.

nyhavn
Politikk

Deltakelsen i de siste valgene til Folketinget er blitt studert ved Københavns universitet, skriver avisen Information. Senter for Valg og Partier skriver i en rapport at ved folketingsvalget i 2001 stemte 70 prosent av innvandrerne og 65 prosent av annengenerasjonsinnvandrerne.I 2015 var stemmeprosenten falt til henholdsvis 66 og 53 prosent.– Forskjellen for personer med dansk opphav og nydanskers stemmeprosent ved folketingsvalg er blitt større, og annengenerasjonsinnvandrerne ligger enda lenger bak, sier seniorforsker Yosef Bhatti, som har vært med på å lage undersøkelsen. Han er overrasket over resultatet og sier det er bekymringsfullt sett i et demokratisk perspektiv. (©NTB)

danmark
innvandring
Nyheter
Politikk