Helgesen: EU har gitt oss en krevende oppgave

EUs utslippsmål representerer et tidsskille i norsk klimapolitikk, mener klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Politikk

– Vi har fått en krevende oppgave. Det er nå arbeidet med å utforme lavutslippspolitikken virkelig starter, sier Helgesen i en kommentar til at EU gir Norge de strengeste kuttkravene.Han vil ikke konkretisere hvor mye av kuttene Norge skal ta på hjemmebane. EU åpner nemlig for å kjøpe kvoter fra kvotesystemet for industrien.– Det er ikke slik at vi har ubegrenset fleksibilitet. Det åpnes for å kjøpe kvoter, men det blir klare tak og begrensninger, presisere Helgesen.– Vi må kutte mye hjemme, men det er for tidlig å tallfeste det nå, sier Helgesen, som antyder at vi først vil få svar på dette i 2017.– Vi kommer med en foreløpig vurdering i høst, men forhandlingene med EU og Norge vil gå over et års tid, sier han.Konkrete tiltakNorge skal delta fullt ut i innsatsen sammen med EU, og i forslaget fra EU-kommisjonen skal Norge kutte utslippene med 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor, det vil si transport, landbruk, avfall og bygg.– Vi må nå ta utgangspunkt i disse forpliktelsene og utforme den konkrete politikken. Men vi har et godt grunnlag i Miljødirektoratets rapport fra 2014 og klimastrategien utformet av miljødirektoratet og transportsektorene i nasjonal transportplan.BiltrafikkenKlimaministeren er klar på at vi står foran veldig sterke reduksjoner i utslipp fra personbiltrafikken.– Vi må komme lenger enn det målet Stortinget vedtok i vår om nullsalg av fossile biler etter 2025.Vi har kommet langt når det gjelder elbil, og mange europeiske land ser mot oss når det gjelder vår elbil-politikk. Nå må vi gjøre mer på godstransport, mer av denne trafikken må over på jernbane og skip, understreker Helgesen.Først og fremst må vi over på lavutslippsløsninger for tungtrafikken også, som bærekraftig biodiesel og hydrogen, sier han,I byområdene må bedre kollektiv løsninger på plass, og landbruket, som står for 16 prosent av CO2-utslippene i Norge, må gjennom store endringer.LikebehandlesHelgesen understreker viktigheten av at EU-avtalen likebehandler Norge med EU-land.– Det har vært svært viktig for oss at vi skal gjennomføre målene sammen med EU. Men vi får en meget krevende oppgave, og mer krevende enn mange andre land, sier Helgesen.For mange land er en reduksjon i oljefyring en «lavthengende frukt» som det er lett å plukke, mens Norge som har et stort innslag av vannkraft, har mindre å hente her. (©NTB)

klima
eu
vidar helgesen
elbiler
co2-utslipp
Nyheter
Politikk