I første kvartal i år ble det registrert 98 tilfeller av piratangrep til sjøs, sammenlignet med 134 tilfeller samme periode i fjor, opplyser International Maritime Bureau (IMB).72 av hendelsene gjaldt ulovlig bording av skip, fem tilfeller var kapring eller plyndring og tolv var forsøk på angrep.En internasjonal militær innsats mot de somaliske sjørøverne i kombinasjon med styrket vakthold på skip er trolig forklaring på nedgangen.Indonesiske myndigheter har innført nye sikkerhetsrutiner ved flere havner. Det har ført til at piratvirksomheten har gått ned fra 54 kapringer og forsøk på kapringer i første kvartal i 2015 til 24 i 2016.IMB uttrykker imidlertid bekymring over økende kidnappingstilfeller av sjømenn i Guineabukta. Ti slike tilfeller har blitt registrert hittil i år. (©NTB)