PST-topp: Ikke mulig å overvåke seg til trygghet

Terror og en rekke angrep i flere europeiske land den siste tiden har ikke fått Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til å endre sin vurdering av trusselnivået i Norge.

PST i Nydalen i Oslo. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix.
Politikk

– Det er ikke mulig å overvåke seg til trygghet, eller sikre seg fullstendig mot enhver terrortrussel, sier analysesjef Jon Fitje Hoffmann i PST til NRK.– Det er mye som kan gjøres, og som har blitt gjort, men fullstendig sikkerhet kan vi ikke få, fortsetter han.Basert på situasjonen i Norge og den informasjonen PST har, også fra samarbeidende tjenester, er det ikke grunn til å endre vurderingen av terrortrusselen i Norge, mener PST.Selv om PST er klar over at terrorangrep er en trussel, er det flere faktorer som peker i retning av at det er noe mindre fare for angrep nå enn tidligere, ifølge Hoffmann. En av årsakene er en reduksjon i antall fremmedkrigere som har reist til Syria.– Det pågår arbeid hele tiden, uavhengig av om det skjer terrorangrep i andre land. Men det første vi ser på når det skjer et angrep i et annet vestlig land, er å se om det kan ha noen forbindelser til Norge, sier Hoffmann. (©NTB)

pst
terrortrussel
Nyheter
Samfunn
Politikk