Advarer om helikopterberedskap

I en krisesituasjon skal redningshelikoptrene gi politiet transportstøtte. Det kan gå ut over beredskapen, mener redningsleder.

Sea King-helikopter. Foto: Scanpix
Politikk

Bjørn Jarle Åmlid jobber ved Hovedredningssentralen Sør-Norge med å koordinere redningsoppdrag med de norske Sea King redningshelikoptrene. Et skriv sendt ut etter angrepene 22. juli for fem år siden slår fast at politiet skal få transportstøtte i akutte situasjoner med fare for liv og helse, noe Åmlid mener er dårlig planlegging som gir dårligere beredskap, skriver VG.– Hvis tre aktører skal benytte den samme ressursen er dette dårlig beredskapsplanlegging. To av tre vil potensielt ikke få det de har behov for hvis alle belager seg på å benytte dagens redningshelikoptre, sier Åmlid og sikter til redningstjenesten, helsevesenet og politiet.– Vi må umiddelbart avgi helikoptrene på forespørsel til politiet. For oss betyr det at vi risikerer å sitte uten redningshelikopter, og dermed ikke kunne redde liv.Statssekretær Ove Vanebo (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet sier politiets oppgaver er sidestilt med øvrig livreddende virksomhet i akutte og alvorlige situasjoner, men sier samtidig at dette ikke skal føre til redusert redningsberedskap.– Dersom ett helikopter avgis til politiet, vil det fortsatt være fem baser med helikoptre som kan disponeres av Hovedredningssentralen, sier han.

redningshelikoptere
politiet
Nyheter
Samfunn
Politikk