Diskuterte ny TV-avtale

Kulturdepartementet har møtt ESA for å diskutere rammene for en ny TV-avtale. Forbudet mot statsstøtte var et viktig tema i samtalene.

Mikrofoner fra NRK og TV 2
Politikk

Torsdag ble det kjent at TV 2 ikke søker ny konsesjon som allmennkringkaster, fordi avtalen ikke tilbød noen kompensasjon for å beholde hovedkontor og nyhetsproduksjon i Bergen, skriver Dagens Næringsliv. Problemet er hvordan kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kan tilby en slik kompensasjon uten at det innebærer en ulovlig statsstøtte.– Departementet har hatt møte med ESA og drøftet problemstillingene. Kjernen er selvfølgelig forbudet mot statsstøtte. Men det er mer arbeid som må gjøres før vi kan utforme initiativet for kommersiell allmennkringkasting i fremtiden, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen (H).En sak om statsstøtte til danske TV 2 har gått runden i EU-systemet siden den ble klaget inn av TV Danmark i 2000, men er ennå ikke avgjort.– Stortinget har sagt at vi skal se på kompensasjon, så det vil vi komme tilbake til. Men det er klart at man i en slik sammenheng også vil drøfte om en eventuell kompensasjon bidrar til mediemangfold eller om det sementerer dagens struktur, sier Fredriksen. Han sier departementet også vil se på muligheten til å sikre seg mot at statsstøtte brukes til kryssubsidiering av andre selskaper. (©NTB)

regjeringen
esa
tv
tv-avtale
statsstøtte
Nyheter
Politikk