Er i gang med bred analyse av Brexit

Regjeringen er i gang med en omfattende analyse av brexit, sier europaminister Elisabeth Vik Aspaker. Hun avviser Senterpartiets krav om en egen redegjørelse i Stortinget.

Elisabeth Aspaker - Foto: Scanpix
Politikk

– Vi har satt i gang et bredt analysearbeid, sier europaminister Elisabeth Vik Aspaker (H) til NTB.I dette analysearbeidet er departementene i ferd med å grave seg helt tilbake til 1970-tallet for å undersøke hvilke relasjoner Norge hadde til Storbritannia før EØS-avtalen kom på plass, forteller hun. Formålet er å vurdere hvilke tidligere avtaler det er mulig å bygge videre på, og hva som må suppleres.– Det er et betydelig arbeid, men vi er i gang med det. Vi har ikke ligget på latsiden, sier Vik Aspaker.Ønsker redegjørelseSenterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum beskylder på sin side regjeringen for å ha vært altfor passiv etter at det ble klart at Storbritannia skal forlate EU.– Når Stortinget nå møtes i høst, må statsministeren komme dit og redegjøre for hva strategien skal være, sånn at vi får en bred debatt i Stortinget med regjeringen til stede om hva vi nå gjør. Både når det gjelder en handelsavtale med Storbritannia, og når det gjelder videre samarbeid med EU, sier Vedum til NRK.– Vi har vært passive fra norsk side, og nå må regjeringen si hva dens strategi er, sier han.Avviser kritikkenKritikken fra Vedum avvises tvert av europaministeren.– Slagsvold Vedum har helt feil hvis han tror at regjeringen har sittet med hendene i fanget siden folkeavstemningen i Storbritannia, sier Vik Aspaker til NTB.Hun mener likevel det vil være «prematurt» med en egen redegjørelse for Stortinget om brexit allerede nå. Til det er det fortsatt for stor usikkerhet om hva britene vil gjøre.Men stortingspolitikerne vil bli holdt løpende orientert.– Som europaminister holder jeg to redegjørelser i året. Utenriksministeren holder også sin redegjørelse. Og så er det trontaledebatten. Vi skal bruke alle de mulighetene vi har, sier Vik Aspaker.Mye er uavklartDet meste er fortsatt uvisst om hvilket samarbeid Storbritannia vil gå inn for etter utmeldingen. Britene har varslet at den formelle utmeldingsprosessen tidligst starter på nyåret.Ett av de store spørsmålene framover blir om Storbritannia får på plass en avtale med EU som også Norge og andre land kan slutte seg til. Alternativet er at hvert enkelt land må inngå bilaterale avtaler med britene, ifølge Vik Aspaker. Hun mener det i så fall vil gjøre prosessen mer tungvint.Men å få på plass et godt samarbeid med Norge, vil også være i britenes interesse, forsikrer hun.– Storbritannia er en uhyre viktig handelspartner for Norge, men vi er også en viktig handelspartner for dem. Vi er ikke et hvilket som helst land for britene, sier Vik Aspaker.– Ingen hastesakPå Stortinget får Vedum begrenset støtte for sitt krav om en egen redegjørelse om brexit.Magne Lerø, leder i Ukeavisen Ledelse, mener i likhet med Vik Aspaker at for mange ting foreløpig er uavklart.– Én ting er hvilke avtaler Storbritannia nå får med EU, den andre tingen er hva slags EU vi får om fem år, sier Lerø til NRK.– Det er altfor tidlig nå å gjøre dette til en hastesak og late som om Norge ikke vet hvilke interesser vi har og si at vi ikke har en strategi, sier han. (©NTB)

brexit
regjeringen
Nyheter
Politikk