Feirer fred, men kutter budsjettene

I løpet av bare noen få dager er det inngått fredsavtaler for Colombia og Filippinene, og Norge har vært med på begge. Men budsjettene til fredsarbeid kuttes her hjemme.

Utenriksdepartementet. Foto: Morten Holm / SCANPIX.
Politikk

I fjor kuttet regjeringen nesten 40 prosent i budsjettposten for fred og forsoning, skriver Dagsavisen. Det er dramatisk, mener Henrik Thune, som er nestleder for NOREF, Norsk senter for fredsbygging.– I en verden preget av høy grad av ustabilitet, er investering i fred og forsoning gull verdt for norsk utenrikspolitikk, sier han.Professor Benedicte Bull ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo tror det ville vært vanskelig for Norge å spille en rolle i fredsprosessen i Colombia dersom kuttene hadde kommet tidligere, og historiker Ada Nissen mener kuttene passer dårlig med Norges image som fredsbygger.– Kuttene i fred og forsoning harmonerer ikke med bildet Brende liker å gi utad om at dette er noe Norge skal satse på, sier Nissen til Dagsavisen.Statssekretær Tone Hattrem (H) i Utenriksdepartementet sier Norges rolle som tilrettelegger mellom FARC-geriljaen og Colombias regjering skyldes kontaktskapende arbeid snarere enn budsjettets størrelse. Via sin kommunikasjonsrådgiver bedyrer hun at regjeringen vil fortsette å prioritere fredsinnsatsen i Colombia og har satt av betydelige ressurser til dette.

utenriksdepartementet
fredsmekling
Nyheter
Samfunn
Politikk