Flyktningstrømmen til Hellas tar seg opp igjen

Etter det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia har flere flyktninger og migranter igjen begynt å ta sjøveien til Europa.

Politikk

Greske myndigheter har vært redde for at kuppforsøket ville skape problemer for avtalen EU har inngått med Tyrkia, og med god grunn ser det nå ut til.Ifølge den engelskspråklige greske avisen Greek Reporter ankommer det nå rundt 100 flyktninger og migranter om dagen, tre ganger så mange som i tiden før kuppforsøket.Tilstrømmingen merkes på asylmottakene i det økonomisk kriserammede Hellas. Nå er det rundt 57.000 flyktninger og migranter i mottakssentrene, som har en kapasitet på drøyt 60.000.– Blir kriminelleDe som fortsatt er villige til å risikere livet i småbåter over Egeerhavet er flyktninger og migranter fra Midtøsten, Pakistan og Afghanistan.Greek Reporter skrev tirsdag at 7.272 flyktninger og migranter er strandet på greske øyer. Der oppholder de seg i provisoriske flyktningleirer eller forlatte bygninger.Gresk politi sier at mange av dem kommer fra afrikanske land eller Pakistan. Derfor kan de ikke regne med å få innvilget asyl i Europa, og etter måneder på øyene blir mange av dem kriminelle.– De er involvert i smugling og dokumentforfalskning. De er tyver, begår innbrudd og sågar ran, hevder politiet.AvtaleproblemI januar og februar ankom det rundt 2.000 flyktninger og migranter om dagen til Hellas, før returavtalen mellom EU og Tyrkia satte en kraftig stopper for flyktningstrømmen. Ifølge avtalen skal alle flyktninger og migranter som kommer sjøveien til Hellas, returneres til Tyrkia og få sine søknader om asyl behandlet der.Avtalen innebærer også at EU skal gi oppholdstillatelse for én syrisk asylsøker som befinner seg i Tyrkia, for hver eneste som returneres fra Hellas til Tyrkia. Dette for å holde dem unna den farlige båtturen over Middelhavet.Avtalen fungerer ikke helt på dette området, da det ser ut til at det er problemer med å få sendt flyktningene tilbake til Tyrkia. (©NTB)

flyktningekrisen
flyktninger
hellas
Nyheter
Politikk