Jensen ikke overbevist av Canada-tur

Canadas karbonskatt viser at det det grønne skiftet er mulig, mener Venstre-leder Trine Skei Grande. Men reisepartner Siv Jensen er ikke overbevist.

Politikk

– Vi har hatt flere interessante møter, men vurderingene er blandet. Det er ikke åpenbart at Canadas modell er overførbar til Norge, sier Jensen til NTB.Finansministeren og Frp-lederen er i Canada etter invitasjon fra Trine Skei Grande. Venstre-lederen håper besøket vil inspirere regjeringen til å sette fart på det hun beskriver som en høyst nødvendig grønn skatteveksling.Ideen er å prise forurensende atferd høyere samtidig som vanlige folk og bedrifter får skattelettelser eller skjermes ved særfradrag.Plusser og minuserUnder besøket i provinsen British Columbia er Grande og Jensen blitt gjort kjent med karbonskatten som ble innført i 2008. Inntektene fra CO2-avgiften føres tilbake til skattebetalere og bedrifter gjennom reduksjoner i andre skatter og avgifter. I tillegg skjermes folk i distriktene som ikke har alternativer til egen bilbruk.– Avgiften har fått ned utslippene og har bred støtte i befolkningen. I tillegg er den sosiale profilen god ved at vanlige skattebetalere skjermes. Avgiften har heller ikke vist seg å være negativ for næringslivet, sier Grande til NTB.Hun erkjenner likevel at det er «plusser og minuser» ved den canadiske modellen, som ikke differensierer mellom CO2-utslipp slik den norske avgiften fra 1991 gjør.– Det er åpenbart at Canada trenger ytterligere utslippskutt og nye klimatiltak, men jeg mener ordningen viser at det grønne skiftet er mulig, sier hun.– Ikke eurekaDe fire borgerlige partiene er i forhandlinger om hvordan et slikt skatteskifte skal se ut, men framdriften har til nå vært svært beskjeden. Tidligere i sommer gjorde Trine Skei Grande det klart at forhandlingene burde være sluttført før regjeringens siste budsjettkonferanse i mars.– Så langt har det ikke vært noen eureka-opplevelse her i Canada. Det er flere som mener at skattelettelsene ikke har vært særlig merkbare for vanlige folk, men vi vil fortsette å diskutere hvordan vi kan forbedre skatte- og avgiftssystemet vårt, sier Jensen.Hun sier skjerpede klimaavgifter forutsetter at det samlede skatte- og avgiftstrykket ikke øker for næringslivet og folk flest.– Jo mer vi får avklart før budsjettkonferansen, jo bedre er det. Men det er ingen hemmelighet at det er krevende spørsmål, sier Frp-lederen.Det er særlig Venstres krav om dyrere diesel og bensin som vanskeliggjør forhandlingene. (©NTB)

siv jensen
trine skei grande
klima
canada
Nyheter
Politikk