Kontrollkomiteen krever svar fra Mæland

Martin Kolberg, Arbeiderpartiet - Foto: Scanpix

Flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil ha svar på flere spørsmål når det gjelder den omstridte utnevnelsen av eksstatsråd Thorhild Widvey til ny styreleder i Statkraft.

På et ekstraordinært møte torsdag vedtok komiteen å sende et brev om saken til næringsminister Monica Mæland (H).– Komiteen har, mot Høyres og Frps stemmer, besluttet å få klarhet i det som åpenbart har vært en uryddig prosess, sier komitéleder Martin Kolberg til NTB.– Slør over sakenKomitéflertallet ønsker svar på flere spørsmål, blant dem om andre kandidater ble vurdert, om sakligheten i prosessen har vært forsvarlig ivaretatt, og hvorfor Mæland ikke undersøkte sin habilitet i forkant av utnevnelsen, men først da saken havnet i mediene.Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener det er en rekke hull i informasjonen om hvordan prosessen har foregått.– Det henger et slør over denne saken, først og fremst om andre kandidater har vært vurdert, sier han.Politisk spillIfølge Kolberg ønsker komiteen også å høre statsrådens mening om det bør etableres et eget regelverk for utnevnelse av styreledere.– Et slikt regelverk finnes ikke i dag, sier Kolberg.Høyres Michael Tetzschner framholder Mæland har holdt seg godt innenfor de reglene som finnes i Widvey-utnevnelsen, og at hele saken er et politisk spill for å fravriste næringsministeren legitimitet.– Dersom regelverket skal forandres, så er det jo Stortinget som må gjøre dette, påpeker han.Grindgut og luftfartOgså samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) må belage seg på å besvare flere spørsmål fra komiteen, både om hvorfor bompengeprosjektet Grindgut havarerte og hvorfor Stortinget ikke er blitt informert om varslene fra Luftfartstilsynet som i flere år har måttet droppe tilsyn som følge av pengemangel og budsjettkutt, en sak Bergens Tidende har rettet søkelyset mot i en rekke artikler i det siste.– Vi må få klarhet i alle de uklarhetene som er i de to meget alvorlige spørsmålene, sier Kolberg, som påpeker at han er bekymret over at slike saker ofte blir kjent for politikerne gjennom mediene.IT-prosjektet Grindgut skulle kutte nedbetalingstid og driftskostnader ved bompengefinansierte veier, men har i stedet påført bilistene en ekstraregning på 170 millioner kroner. I fjor besluttet Statens vegvesen å heve kontrakten med IBM. Saken vil trolig havne i retten. (©NTB)