– Lekdommere mer tilbøyelig til å frifinne i voldtektssaker enn jurister

Foto: Scanpix

I fjor endte om lag 30 prosent av alle voldtektssaker med frifinnelse. – Lekdommere er mer tilbøyelig til å frikjenne voldtektssaker enn jurister, mener forsker.

Den høye frifinnelsesprosenten kan tyde på at det er stor forskjell mellom hva lekdommere mener er nok bevis, sammenlignet med hva statsadvokatene mener er nok bevis for domfellelse i voldtektssaker, skriver VG.Professor Benedikte Moltumyr Høgberg ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, har forsket på frifinnelse i voldtektssaker og mener en av årsakene til forskjellene i hvordan lekdommere og jurister dømmer, er den høye strafferammen.– En del lekdommere kan reagere på at sovevoldtekt har for eksempel en minstestraff på tre år. Derfor kan de reagere på de høye strafferammene og ender med å frifinne heller enn å dømme, sier Høgberg.Bistandsadvokat Inger Marie Støen tror også de høye strafferammene spiller inn.– Jeg har hatt saker hvor bevisene har vært helt klare, men som likevel har endt med frifinnelse. Jeg ønsker ikke å si at man skal gå ned i strafferamme, for det er uansett voldtekt, men jeg tror at flere hadde blitt dømt om man hadde senket strafferammen.(©NTB)