Norge taper 140.000 arbeidsdager i streik hvert år

De siste 24 årene har det årlig gått tapt 140.000 arbeidsdager i gjennomsnitt på grunn av streiker, melder SSB.

Politikk

Mellom 1992 og 2015 har Statistisk sentralbyrå registrert at om lag 3,5 millioner arbeidsdager gikk tapt som følge av arbeidskonflikter eller streiker.Av disse gikk ca. 3,3 millioner arbeidsdager tapt i årene med hovedoppgjør.Årene med flest tapte arbeidsdager var i 1996 og 2010, da rundt en halv million arbeidsdager gikk tapt i streik hvert av årene.I snitt er det registrert åtte tapte arbeidsdager per arbeidstaker i konflikt de siste 24 årene, fordelt på 8,1 i hovedoppgjørene og 6,8 i mellomoppgjørene. 

streik
fagforening
Nyheter
Samfunn
Politikk