UDI legger ned mottak over hele landet

Store aktører som Hero Norge og Norsk Mottaksdrift fikk fredag beskjed av UDI at en rekke av deres mottak legges ned.

Politikk

Utlendingsdirektoratet (UDI) kunngjorde torsdag at det vil bli avviklet over 7.000 mottaksplasser fordi det har kommet langt færre asylsøkere enn tidligere antatt. Fredag forelå listen over hvilke mottak som blir berørt.Nedbyggingen berører primært ordinære mottak, men enkelte mottak for enslig mindreårige og transittmottak vil også bli lagt ned. De aller fleste kontraktene som sies opp nå, har tre måneders oppsigelse. Sluttdatoen blir dermed 1. desember.UDI takker for jobbenHero Norge må legge ned til sammen 17 mottak, blant dem mange i mindre kommuner som Øygarden, Verdal, Nordreisa og Andøy. Norsk Mottaksdrift må legge ned åtte sentre, deriblant Stor-Elvdal, Dovre, Ringebu og Stryn.Det er også flere mindre aktører og stiftelser på lista over mottak som nå legges ned.– Det er alltid leit å måtte legge ned mottak da det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI. Hun takker vertskommuner og driftsoperatører for jobben de har gjort.Sier opp store transittmottakTransittmottaket på Lysaker, som har 530 plasser, blir sagt opp nå. I tillegg kommer UDI ikke til å forlenge kontrakten med mottaket på Raumyr på Kongsberg når den løper ut i september. Dette mottaket har hatt 1.000 plasser. UDI opplyser at de beholder de to lokalene.Det kan bli lagt ned flere mottak neste år. Når nye prognoser over asylankomster er klare i høst, vil UDI gjøre nye vurderinger.UDI har i dag 235 asylmottak over hele landet. 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige. I tillegg kommer 14 transittmottak og to ankomstsentre. Dette utgjør 29.000 faste plasser og 6.200 stykkprisplasser. Per i dag er seks av ti plasser i bruk. (©NTB)

udi
innvandring
asylmottak
asylpolitikk
Nyheter
Politikk