USA går kraftig ut mot skattegransking i EU

USAs finansdepartement beskylder EU for å oppføre seg som en overnasjonal skattefut. Loven er lik for alle, lyder svaret fra EU-kommisjonen.

USAs finansdepartement slår nå hardt tilbake mot EU-kommisjonens gransking av lukrative skatteavtaler som store amerikanske selskaper som Apple, Amazon og Starbucks har nytt godt av i flere europeiske land.Amerikanerne mener at skatteavtalene er en sak mellom selskapene og det enkelte land, og at den skatterabatten som amerikanske selskaper har fått, er lovlig og i samsvar med internasjonale skatteavtaler.Finansdepartement beskylder EU-kommisjonen for å opptre som «en overnasjonal skatteinnkrever» som krenker rettighetene til de landene og selskapene som har inngått avtalene, og antyder samtidig at EU går spesielt etter selskaper fra USA.EU-kommisjonen nekter på sin side for dette og påpeker at også selskaper fra andre land har vært under lupen.– EUs lovgiving og konkurranseregler gjelder likt for alle selskaper som opererer i Europa, uansett om de er store eller små, og uansett om de er europeiske eller fra land utenfor Europa, sier talsmann Alexander Winterstein.Alle selskaper skal likebehandles, fastholder han.– Nasjonale skattemyndigheter kan ikke gi skattefordeler til noen selskaper som ikke er tilgjengelige for andre. (©NTB)