Venstre vil skjerme Oslo i regionreform

Antall fylker kan bli halvert i regionreformen, men Venstre vil skjerme Oslo for å unngå at hovedstadsregionen blir for stor.

Politikk

Det er allerede vedtatt at antall fylker skal kuttes fra dagens 19 til «om lag» ti regioner. Innen 1. desember skal fylkene ha snakket med naboene, men i motsetning til kommunereformen, skal regionreformen ikke baseres på frivillighet.I Klassekampen flagger Venstres André Skjelstad noen ønsker. Han er fornøyd med at de to trøndelagsfylkene allerede er klare for å gå sammen, men han har reservasjoner mot enkelte andre mulige sammenslåinger.– Jeg vil være tydelig på at Nord-Norge er for stort til å være bare én region. Og Oslo har klare hovedstadsfunksjoner og bør være en egen region, sier Skjelstad. Han er redd Oslo kan blir uforholdsmessig stort, målt i antall innbyggere, dersom hovedstaden blir slått sammen med for eksempel Akershus.Skjelstad, som sitter i kommunalkomiteen på Stortinget, håper reformen også fører til at antall valgdistrikter på Stortinget blir redusert og justert for å harmonisere med de nye regionene.– Det vil være naturlig, sier han. Grunnloven fastslår at «riket er inndelt i 19 valgkretser». Senterpartiets Heidi Greni sier det er en kjempestor utfordring dersom en endring av valgdistriktene gir dårligere representasjon fra deler av landet. (©NTB)

regionreformen
Oslo
venstre
Nyheter
Politikk