Vi har aldri reist mer kollektivt

Det ble registrert over 600 millioner kollektivreiser i 2015, flere enn noen gang før og en økning på snaue 5 prosent fra året før.

Politikk

Alle transportformer hadde vekst, men passasjerbåt ble vinneren med 10 prosent flere påstigninger enn i 2014, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.Passasjerøkningen kommer på tross av reduserte busstilbud. Siden 2010 har både båt og bane hatt en passasjervekst på 27-28 prosent, mens bussnæringen har måttet nøye seg med omtrent det halve.– Det skal lønne seg å reise miljøvennlig og kollektivt. Vi er helt avhengig av å få ned utslippene i transportsektoren, og da må vi legge til rette for at flere kan reise kollektivt, sier Venstres Abid Raja i Stortingets transportkomité.Økte inntekterBillettinntektene har i samme tidsperiode økt med 29 prosent samlet sett og for de skinnegående transportmidlene med hele 48,2 prosent.Det ble betalt 1,7 milliarder kroner mer for 234 millioner reiser med bane, enn for 356 millioner bussreiser.– Vi forventer at regjeringen i det kommende statsbudsjettet øker satsingen på tog og kollektiv ytterligere. Det handler om at prisen må ned og at kollektiv- og jernbanetilbudet må utvides, sier Raja.RabattordningFra 14. oktober blir måneds- og årskortene til NSB 20 prosent billigere flere steder i landet.Rabattordningen er et resultat av budsjettforliket på Stortinget mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene Venstre og KrF.– Neste skritt må være at prisen settes ned også i de områdene der NSB samarbeider med lokale kollektivselskaper om prisen. Det skal lønne seg for folk å velge miljøvennlige løsninger, og da må prisen også være lav, sier Raja.

kollektivtransport
buss
tog
Nyheter
Samfunn
Politikk