16 energibedrifter går ut i streik

Foto: Scanpix

230 arbeidstakere i 16 energibedrifter går ut i streik fredag morgen etter at det ikke ble oppnådd enighet i meklingen. De streikende er organisert i EL & IT-forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat.

Striden står om en avspaseringsordning, som arbeidsgiverne vil svekke.– Vi går nå i konflikt for å beholde de hviledagene vi har i dag, og som våre kollegaer i energiselskapene i NHO for lengst har fått tariffestet. Det er totalt urimelig at arbeidsgiver vil frata oss nødvendig hvile, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.AvspaseringBakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe sju timer for å få en time avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år. Det utgjør omtrent ti færre hviledager i året for en arbeidstaker på beredskapsvakt.– Vaktene er på sju døgn, og som regel hver femte uke. De blir tøffere og tøffere med mer ekstremvær, større vaktområder og null i responstid. At de i regjeringskontorene ikke forstår dette er én ting, men vi hadde trodde at KS Bedrift skulle forstå hvilebehovet bedre, sier Fornes.– Ser ingen grunn til endringHvis det ikke blir noen løsning i konflikten, vil streiken trappes opp neste uke, varsler arbeidstakerne.Arbeidsmiljølovens bestemmelser for avspasering av beredskapsvakt ble endret i 2015. KS Bedrift har i sine tariffavtaler alltid fulgt arbeidsmiljølovens hovedregel for avspasering og ser derfor ingen grunn til å endre dette.– KS Bedrift mener det fortsatt skal være arbeidsmiljøloven som skal gjelde, sier administrerende direktør i KS Bedrift Bjørg Ravlo Rydsaa.