Årets viktigste rentedom er klar

federal reserve

Sentralbanksjef Janet Yellen har avsagt dagens rentedom. På forhånd var det ikke mange som trodde på renteheving.

Etter to-dagers rentemøtet har Den amerikanske sentralbanken i dag avsagt rentedom. Den ble at styringsrenten i USA holdes uendret på 0,25 - 0,5 prosent. Dette var helt i tråd med forventningene. I forkant lå sannsynligheten for uendret rente på 85 prosent.I etterkant av rentedommen falt også sannsynligheten for en renteheving 2. november til 14,5 prosent, ifølge CMEs Fed Watch Tool.Den såkalte «dotplot»-oversikten, som forteller hva rentekomiteens medlemmer tror om renten fremover, tilsier at det fremdeles kan komme en renteheving i 2016. Mens juniprognosen tilsa en styringsrente ved utgangen av året på 0,9 prosent, lyder imidlertid prognosen nå på 0,6 prosent.Rentebanen ble kraftig nedjustert. Prognosen for de kommende to årene ble justert ned fra 1,6 til 1,1 prosent neste år og fra 2,4 til 1,9 prosent i 2018. Tre for hevingTre av de ti med stemmerett stemte imidlertid likevel for å heve renten.Esther L. George, Loretta J. Mester og Eric Rosengren ville heve renten til 0,5 - 0,75 prosent.Janet L. Yellen, William C. Dudley, Lael Brainard, James Bullard, Stanley Fischer, Jerome H. Powell og Daniel K. Tarullo stemte for å holde renten uendret.Svakere utsikterSentralbankens prognoser for BNP-veksten i år ble samtidig nedjustert fra juni, da prognosen tilsa en vekst på 2,0 prosent i år. Nå lyder den på 1,8 prosent.Prognosen for den langsiktige veksten i den amerikanske økonomien ble også justert ned fra 2,0 i juni. Nå lyder prognosen på 1,8 prosent.Ledighetsraten ble samtidig justert opp fra 4,7 til 4,8 prosent, mens den for neste år ligger uendret på 4,6 prosent.Inflasjonsforventningen for 2016 ble også nedjustert, fra 1,4 til 1,3 prosent.Se pressekonferansen her fra kl. 20:30 .Mer om rentebeslutningen og rentebanen .Slik venter sentralbanken at økonomien vil utvikle seg videre


Les også