Ifølge  (SSB) har bidragene fra ulike støttespillere aldri før utgjort en så stor andel av partienes inntekter. Samtidig sto offentlig støtte for 67 prosent av inntektene.I 2015 mottok Arbeiderpartiet drøyt 51 millioner kroner i bidrag, hvorav 40,5 millioner var fra organisasjoner i arbeidslivet. Høyre fikk inn 23 millioner i 2015, og av disse pengene var 12 millioner fra privatpersoner og 10,5 millioner fra kommersielle foretak.Bidragene til Ap omfatter betydelige gaveinnbetalinger til AUF, som har mottatt bidrag i sammenheng med oppbyggingen av kursstedet på Utøya. (©NTB)