Departement ber om fritak fra flyavgift

Forsvarsdepartementet ber Finansdepartementet om at NATOs hovedkvarter i Rogaland unntas fra flypassasjeravgiften, på grunn av en folkerettslig avtale mellom Norge og NATO.

– Paris-protokollen og tilleggsavtalen mellom Norge og NATO har som formål å legge til rette for forsvarssamarbeid og alliert aktivitet. Paris-protokollen innrømmer diverse fritak for avgifter og toll, så langt det er praktisk mulig – for å legge til rette for alliert aktivitet, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet til Dagsavisen.Ifølge Forsvarsdepartementet faller aktivitet på NATOs hovedkvarter på Jåttå i Rogaland (JWC) inn under dette formålet.Finansdepartementet har sendt Forsvarsdepartementets anmodning til Skattedirektoratet.– Departementet vil vurdere saken nærmere så snart direktoratets vurdering foreligger, opplyser seniorrådgiver Dorte Drange i Finansdepartementets kommunikasjonsenhet. (©NTB)