Fredag var til sammen 500 leger og andre sykehusansatte i streik og tolv sykehus er berørt. Situasjonen synes fastlåst på streikens tiende dag.– Vår dør er åpen. Vi er når som helst villig til å ha dialog, sier Spekters kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen, men ser ingen grunn til selv å ta kontakt. Samme budskap kommer fra arbeidstakerne i Akademikerne helse.– Vi er villig til å lytte. Det er Spekter som må ha mandat fra sine sykehusdirektører. De vet godt hva vi krever, sier forhandlingsleder Rune Frøyland.
– Bør bekymre regjeringen
Streiken har fyrt opp under frustrasjon rundt om på sykehusene, ifølge streikelederen. Han varsler at det kan bli «mye uro» og vanskelig samarbeidsklima i årene som kommer dersom det ikke blir en løsning som legene kan være tilfredse med.– Det er mye sinne over ordninger som ikke er kollektivt avtalt, men at man skal lage avtaler med individuelle ansatte, sier Frøyland, og fortsetter:– Dette bør bekymre regjeringen like mye som sykehusene. Denne streiken har gått fra å dreie seg om legenes vaktordninger til hvordan norsk arbeidsliv skal organiseres.Helseminister Bent Høie (H) nøyer seg med å si at departementet fortløpende følger med på situasjonen.– Jeg ønsker selvfølgelig at man skal finne en løsning for å unngå at streiken blir langvarig, men det er et ansvar for partene, sier Høie til NTB.