(): I et stort portrettintervju med Finansavisen blir statsminister Erna Solberg stilt til veggs for pengebruken. Ingen annen norsk statsminister har nemlig noen gang brukt mer penger enn Erna Solberg. Hvordan har det blitt slik?- Hvordan kan en konservativ regjering bruke mer oljepenger enn noen tidligere regjering?, spør Finansavisen.– To forklaringer. For det første ble norsk økonomi utsatt for et økonomisk sjokk da oljeprisene mer enn halverte seg. Da er det god økonomisk politikk å stimulere gjennom skattelettelser, veiinvesteringer og satsning på forskning og utvikling som vil øke vekstevnen til økonomien på sikt. For det andre var handlingsregelen også en regel for hvordan oljepengene skulle fases inn i økonomien over tid. Enhver regjering ville ha økt oljepengebruken, svarer statsminister Erna Solberg.– Vi har lagt bak oss de beste årene i Norge kanskje noensinne, og nå skal omstillingen komme, men takket være oljepengebruken til en blåblå-regjering er altså omstillingssvaret deres at folk skal jobbe i offentlig sektor?– Nei, vi bruker penger på skattelette, og vi bruker penger på vei-investeringer som gir arbeid i de selskapene som bygger veiene. Det senker kostnadsnivået i Norge. Dessuten bruker vi penger på utvikling og innovasjon. Det finnes noen som tror at den beste strategien hadde vært å ikke gjøre noen ting, at «naken kvinne lærer å spinne». Jeg tror ikke at dette skjer av seg selv, det offentlige må bidra. Men ikke gjennom å løfte offentlige utgifter generelt.Avisen vil vite om Erna Solberg mener at dagens velferdssamfunn er bærekraftig, og peker på at en av Høyres intellektuelle, Jan Arild Snoen, forlot nylig partiet fordi han mente det motsatte.– Såfremt vi ikke lykkes med den omstillingen som vi nå er i gang med. Hør her: Det er to måter et land kan bli rikere på. Man kan få flere til å jobbe, og man kan få dem som arbeider til å bli mer produktive. Arbeidslinjen betyr at vi skal få flere i arbeid, og det å skape mer produktive jobber er den omstillingen vi er i gang med.– Men med et statsbudsjett på 1.250 milliarder kroner, da må det jo rykke i den konservative kuttmuskelen din? Alle disse milliardene kan umulig være like fornuftige?– Det er klart det er mye som vi kunne ønske å gjøre noe med, men kuttismen er ikke en god vekstoppskrift. Dessuten ville det skape streik, konflikter og uro. Det ville ha en stor kostnad for det norske samfunnet. Vi bygger på de samarbeidsformene som eksisterer.– En lav kronekurs er kanskje noe av det viktigste for at omstillingen skal lykkes. Hvordan vil det påvirke kronekursen hvis oljepengebruken øker igjen i høst?– Jeg tror at alle forutsetter at oljepengebruken øker i høst. Men selv om vi øker oljepengebruken, ligger vi langt under hva vi kunne ha brukt. Og i så måte er vi blant de regjeringene som har brukt minst. Svaret til regjeringen på omstillingen er å få flere i jobb, og flere som er istand til å jobbe, svarer Solberg.