Etter planen skal saken gå for retten mellom 12. og 20. desember, ifølge spesialdomstolen som fører saker mot ministre for lovbrudd de er mistenkt for å ha begått i tjenesten. Retten består av tre dommere og tolv medlemmer fra den franske nasjonalforsamlingen.Lagarde, som ved flere anledninger har avvist anklagene mot henne, risikerer opptil ett års fengsel og 15.000 euro i bot.– Jeg har alltid handlet i henhold til loven og med allmennhetens interesser for øyet, har hun sagt tidligere.Saken gjelder en utbetaling på drøyt 400 millioner euro i erstatning til den franske finansmannen Bernard Tapie. Tapie fikk erstatningen etter at det ble meklet fram et forlik i en langvarig tvist mellom ham og den delstatlige banken Credit Lyonnias. Lagarde var finansminister og godkjente at tvisten gikk til mekling.