Sjef i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen, slakter Høyres forslag om åi årsrapporten, skriver Dagens Næringsliv.- Jeg er overrasket over at Høyre vurderer å innføre et tiltak som innebærer mer byråkrati. Norske bedrifter trenger ikke mer innrapportering, de trenger mindre, sier Thommessen til avisen.I likhet med NHO er Bedriftsforbundet skeptisk til forslaget fordi det kan påføre bedriftene nye rapporteringsbyrder.- Dette er håpløs symbolpolitikk fra Høyres side. Jeg tror ikke forslaget vil ha en effekt når vi vet at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge i stor grad skyldes det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, sier Thommessen, som etterlyser en politikk som er bedre tilpasset «realitetene i norsk næringsliv».Skipsreder og næringslivs­topp Elisabeth Grieg reagerer derimot kraftig på lønnsforskjellene og ønsker Høyres programforslag velkommen.- Dette er en strålende idé. Forhåpentlig vil det få frem usunne forskjeller og skape godt grunnlag for gode strukturdiskusjoner rundt lønnssetting i bedriftene og næringslivet generelt, sier Grieg til DN.