Denne uken ble passkontrollen nesten stengt på grunn av høyt sykefravær.– De har tydelig blitt varslet om at problemene ville oppstå. De ble spurt om hva de ville gjøre for å unngå det, men har ikke gjort noe, sier justispolitisk talsperson i Senterpartiet Jenny Klinge til Et møte mellom samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet ble holdt 1. juli, ifølge kanalen. Det ble advart om mangel i passkontrollen ved flyplassen.Denne uken truet vernetjenesten i politiet med å stenge dersom det ikke kom tiltak for å lette på det høye sykefraværet. Justispolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad i KrF sier situasjonen i sommer ikke har vært holdbar.– Det er alvorlig når grensekontrollen ikke er god nok, sier han.Statssekretær i Justisdepartementet Ove Vanebo (Frp) er ikke enig i kritikken og mener det er politimesteren som er ansvarlig for å fylle stillinger i sitt distrikt.– Det var til sjuende og sist Politidirektoratet som omdisponerte stillingene på Gardermoen. Det ville ha blitt en pussig situasjon om justisministeren skulle gripe inn i hvert politidistrikt om det er ulike klager, sier Vanebo. (©NTB)