– Planen min handler om å få folk til å blomstre under et minimum av inngrep fra staten, og planen skal spille på lag med det utrolige, urealiserte potensialet som arbeiderne bærer rundt på i sine drømmer, sa Trump i New York torsdag.Økonomiske kutt og fjerning av statlige reguleringer skal bidra til et samlet skattekutt på 4.400 milliarder dollar, over 36.000 milliarder kroner, i løpet av en tiårsperiode.Den årlige økonomiske veksten i USA er i dag på rundt 2 prosent. Trump sier hans plan vil bidra til en årlig økonomisk vekst på minst 3,5 prosent. Han lover å skape 2,5 millioner nye stillinger hvert år de neste ti årene. Dette er for øvrig på samme nivå som i dag.Trump hevder at økonomisk vekst og reduserte utgifter vil være nok til å kunne finansiere skattekuttet. Han hevder videre at landets gjeld kan bli redusert som følge av denne planen. Trump-kritikere hevder det motsatte, nemlig at nasjonalgjelden kan øke med opptil 10.000 milliarder dollar, 82.000 milliarder kroner, i løpet av ti år. Trumps valgkampstab avviser dette estimatet. (©NTB)