Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Scanpix

Uenighet om barnetrygd i Høyre

Flertallet i Høyres programkomité vil fjerne barnetrygden. En dårlig idé, mener kunnskapsminister og komitéleder Torbjørn Røe Isaksen.

Flertallet i komiteen ønsker å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier og gi alle barn mulighet til en god oppvekst, skriver Dagsavisen.– Dagens barnetrygd treffer ikke dem som trenger det mest. Flertallet går derfor inn for å erstatte dagens ordning med et stort velferdsløft som vil bety mye for dem som har minst, sier likestillingspolitisk talsperson Tina Bru i Høyre til avisen.Isaksen, som leder programkomiteen, hører derimot til mindretallet som vil beholde barnetrygden.– Hovedgrunnen til dét er at veldig mange lavinntektsfamilier og spesielt aleneforsørgere vil miste en inntekt, og det vil føre til flere fattige, sier han. Samtidig åpner Isaksen for å gjøre noe med barnetrygden, for eksempel å behovsprøve den.Også Venstres programkomité vil behovsprøve dagens ordning, men komiteen er delt i synet på om den skal kuttes.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også